Els
reptes

Totes les activitats tenen un vincle directe o indirecte amb els treballs que Joan Oró va realitzar o impulsar, tant des d’una vessant científica com divulgadora, o bé proposen estudiar dades biogràfiques del doctor Oró que ajudin a comprendre fins a quin punt la intel·ligència, la curiositat, la imaginació i l’esforç poden arribar a suplir la manca de recursos. Es tracta de propostes didàctiques amb el format de reptes, molts dels quals requeriran l’aplicació d’una visió integrada de les diverses matèries científiques. D’aquestes propostes en poden sortir activitats d’aula, treballs de recerca o projectes de centres.